ONE

Kunskap som ger energi

Gjør Søk

Stasjonsanlegg

Vi arbeider med stasjonsanlegg 0,4–400 kV. Vi har spesialister på primærapparater og på kontrollutrustning, samt ingeniører for prøving og idriftsettelse. Vi arbeider blant annet etter REN for rasjonell planlegging. Vi påtar oss nye stasjoner, ombygginger eller forsterkninger.  Vi kan også utføre konstruksjonsløsninger med beregninger og dimensjonering, samt montering, funksjonsprøving og idriftsetting av stasjoner.