ONE

Kunskap som ger energi

Gjør Søk
Eldistribusjon

– Vår erfaring strekker seg fra å håndtere alt fra prosjektering til ferdig bygging av kraftlinjer, fiberoptiske anlegg og kabelanlegg.

Les mer
Stasjonsanlegg

– Vi arbeider med stasjonsanlegg 0,4–400 kV. Vi påtar oss nye stasjoner, ombygginger eller forsterkninger.

Les mer
Frittstående master

– Vi har lang erfaring med prosjektering og bygging av frittstående master som antennemaster og vindmålemaster.

Les mer
Tunnelinstallasjoner

– Vi har stor erfaring med tunnelarbeid, der vi har ansvar for løsninger med belysning, overvåkning, styringsautomatikk, tele, skilting og ventilasjonsvifter.

Les mer
Lysanlegg

– ONE Nordic Kraftmontasje AS står for prosjektering og dimensjonering av komplette lysanlegg til veilys-alt fra gangveier til riksveier.

Les mer
 

ONE Nordic Kraftmontasje AS

Vi er Nordens ledende entreprenør innen energitekniske tjenester, service og vedlikehold.