ONE

Kunskap som ger energi

Gjør Søk

ONE Nordics største prosjekt er i havn

ONE Nordic Kraftmontasje står bak det største enkeltprosjektet i ONE Nordics historie – byggingen av en 132 kV-kraftledning i Lofoten på oppdrag for Lofotkraft.

Prosjektet har pågått i tre år og omfattet planlegging, innkjøp av materiell og konstruksjon av den nye 65 kilometer lange 132 kV-kraftledningen fra Kanstadbotn til Kvitfossen. Oppdraget omfattet dessuten riving av den tidligere kraftledningen og endring av de gamle 22 kV-kraftledningene i de områdene der de kunne komme i konflikt med den nye kraftledningen. Til tross for tilleggsbestillinger ble prosjektet ferdigstilt til avtalt tid, den 1. oktober.

Til sammen har Lofotkraft investert mer enn én milliard norske kroner for å sikre krafttilførselen i området for fremtiden. Kraftmontasjes andel beløp seg til drøyt 200 millioner norske kroner, eksklusive tilleggsbestillinger.

Hallvard Tennøy har vært prosjektleder for oppdraget:

– Det spesielle har vært at vi har bygget seksjonsvis. Vi har måttet hoppe frem og tilbake, og forbi linjen som vi byttet ut, for å få kortest mulige innkoblingstid. Vi har også hatt en del AUS-arbeider hver gang vi har krysset 22 kV-linjer på veien. Å bygge for 36 forskjellige seksjoner og flytte personell og utstyr frem og tilbake har vært en utfordring. Det har imidlertid vært forutsetningen. Hvis det hadde oppstått en krisesituasjon skulle vi kunne koble inn den nye ledningen.

– Vi har også tatt hensyn til samenes omfattende reindrift i området, så vel som kulturminner, fugler og fauna. På grunn av dette har det vært enkelte tider vi ikke har kunnet arbeide på visse strekninger.

– Vi har fantastiske og tøffe montører som har arbeidet i mørke, regn og storm i utfordrende terreng. Til tross for dette har det ikke vært nødvendig å innstille arbeidet en eneste gang på grunn av dårlig vær.

Har dere hatt noe arbeidsuhell i løpet av disse tre årene?

– Vi hadde en alvorlig rasulykke. Det var da vi skulle sprenge i fjellet for å gjøre plass for stolpene. Det førte til at en stor steinblokk løsnet og raste ned over en garasje. Til alt hell kom ingen til skade. Politiets etterforskning viste at ingen kunne lastes for det som skjedde, og forsikringsselskapet dekket de ekstra kostnadene.

– En annen hendelse som påvirket arbeidet var stormen "Ole" i 2015. Da hjalp vi Lofotkraft med å reparere andre linjer i distriktet. Krisehjelpen vi leverte innebar at vi måtte legge vårt ordinære arbeid til siden.

Hvordan oppleves det nå når prosjektet er ferdig. Kommer dere til å savne Lofoten?

– Ja. Alt har gått så bra, samarbeidet med kunden og konsulenten har fungert fantastisk, og det føles unektelig litt tomt nå.

– Dessverre lå vi for høyt i pris for å vinne kontrakten for trinn nummer to i Lofotkrafts fortsatte arbeid for å sikre krafttilførselen i området for fremtiden. Nå håper vi isteden på trinn nummer tre, og anbudsprosessen til dette starter ved jultider. Prosjektet skal ha oppstart sommeren 2017, og da håper vi å være på plass igjen, sier en fornøyd Hallvard Tennøy.

”Vi er svært godt fornøyd med det arbeidet Kraftmontasje har utført, og samarbeidet med prosjektleder og anleggsleder. Prosjektet har gått veldig bra, og det er en svært profesjonell gjeng. Det har vært veldig god kjemi mellom oss og dem som har ledet prosjektet. De små konfliktene som har oppstått har vi løst på en konstruktiv og god måte, takket være vårt gode samarbeid. Det har vært en svært positiv opplevelse å bli kjent med Kraftmontasje, og vi håper at vi får møte dem igjen.”

Harald Johnsen, prosjektleder Lofotkraft

Utskifting av flymarkører

ONE Nordic Kraftmontasje har i løpet av våren skiftet ut flymarkører på flere luftspenn for Statnett og dette fortsetter vi med utover sommeren og høsten.

Utskifting av flymarkører

Flere nyheter

Vis alle